+421 902 777 771
info@monitoringvozidla.sk
nájdete nás

Užívateľsky jednoduchý systém na
sledovanie vozidiel

ČASTÉ OTÁZKY

 1. Aké sú praktické skúsenosti zákazníkov s ušetrenými nákladmi po zavedení systému X-Track ?

  Za úplne jednoznačné potvrdenie efektivity riešenia môžeme považovať jednoduchý fakt, že každý zákazník, ktorý už využil naše služby, požaduje poskytovanie služieb do každého svojho novo obstaraného vozidla. Podľa vyjadrení zákazníkov, úspora nákladov na prevádzku služobných motorových vozidiel ich väčšinou prekvapila a počiatočné investície sa im vrátili spravidla už po cca 5-8 mesiacoch. Praktické skúsenosti neukazujú na významné rozdiely medzi rôznymi odvetviami, v ktorých sa systém na sledovanie automobilov nasadil. Zvýši sa efektivita zamestnancov a dosiahne sa výrazná úspora prevádzkových nákladov na vozový park. Identifikácia čiernych jázd predstavuje automaticky znižovanie nákladov, účinná kontrola zamestnancov a kontrola vozového parku predstavujú silné nástroje v riadení spoločnosti.

  2. Ako sa zabezpečuje montáž jednotiek do motorových vozidiel ?


  Montáž zabezpečujú výhradne autorizované servisné pracoviská, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a vo Zvolene. Po vzájomnej dohode so zákazníkom je možné dohodnúť montáž jednotky priamo u zákazníka, t.j. nie je nevyhnutné dopraviť všetky vozidlá zákazníka do autorizovaného servisného strediska. Štandardne trvá montáž jedného zariadenia do 2 hodín. V prípade doplnkových služieb čas samozrejme závisí od zvolených funkcií a je potrebné počítať aj s určitým časom na otestovanie jednotlivých funkcionalít.

  3. Z čoho sa skladá jednotka zabudovaná vo vozidle ?

  Jednotka sa skladá z centrálnej  jednotky, modulu na získavanie polohy, GSM modulu a prípadne záložného napájacieho zdroja. Taktiež je možné pripojiť na jednotku čidlá s protokolom Dallas (identifikácia vodiča, meranie prietoku paliva, meranie teploty napríklad v chladiarenských zariadeniach, hydraulike a podobne), prepínač súkromná/služobná jazda. Získanie prídavných informácií je možné aj zo zbernice CAN vo voze (počet najazdených kilometrov podľa odometra, spotreba za každú jazdu, výška hladiny pohonných látok a podobne).


  4. Akým spôsobom sa rozlišujú služobné a súkromné jazdy ?

  Vo vozidle je namontovaný prepínač, ktorým vodič prepína súkromné a služobné jazdy. V prípade, že zabudne prepínač prepnúť, je možné dodatočne zmeniť typ jazdy aj cez portál užívateľom s právami na zmenu.

  5. Je možné sledovať viacerých vodičov toho istého vozidla ?


  Áno, je to možné. Jednotka je schopná zaznamenať identifikáciu vodiča prostredníctvom kontaktného alebo bezkontaktného čipu.

  6. Je možné naimportovať do knihy jázd aj dáta o tankovaní do vozidiel z tankovacích kariet ?

  Áno, systém umožňuje automatický import dát z tankovacích kariet rôznych spoločností. Kniha jázd sa o tankovania následne doplní automaticky a z týchto údajov je už možné spracovať výkazy pohonných látok. Vo výkazoch sa okamžite objaví prípadná nadspotreba, čo je údaj potrebný pre správne účtovanie nákladov. Spracovanie knihy jázd je možné robiť priamo na portáli alebo off-line po exporte dát.

  7. Sú údaje uvedené v knihe jázd 100 %-tne spoľahlivé ?

  V zásade sa dá na údaje z GPS monitoringu spoľahnúť. V prípade výpadku dátového signálu sa informácie o priebehu jazdy ukladajú do internej pamäte jednotky ktorá po obnovení spojenia tieto údaje odošle na  server. Určitý  rozdiel  medzi  reálnym  stavom  odometra  a vypočítaným údajom na portáli je spôsobený najmä určitou nepresnosťou odometrov, ktorá sa prejaví vo vzťahu k veľmi presnému určeniu polohy prostredníctvom GPS. Zákazník má možnosť manuálne korigovať tieto rozdiely priamo cez príslušnú funkciu na portáli, ak sa údaje o počte kilometrov čítajú z palubného počítača je stav v systéme rovnaký ako fyzický stav vo vozidle. 

  8. Ako prispieva systém X-Track k zabezpečeniu vozidla proti krádeži ?


  Systém X-Track poskytuje široké spektrum možností vzhľadom na svoje voliteľné doplnkové funkcionality. Je možné zadefinovať tzv. neautorizovaný pohyb vozidla, ktorý je ohlásený sms, mailovou správou na mobilný telefón, prípadne správou na aplikáciu Telegram.  V prípade odcudzenia vozidla je možné ho lokalizovať a situáciu riešiť v spolupráci s políciou. Ochrana vozidla môže byť doplnená funkciou alarmu.

  9. Aké vlastnosti obsahuje funkcionalita alarmu ?

  Zvýšenú ochranu automobilu zabezpečuje najmä funkcia alarmu. Jednotka môže byť prepojená s náklonovým čidlom, snímačom otvorenia kapoty alebo snímačom vnútorného priestoru vozidla. Jednotka po zaznamenaní impulzu z čidla alebo snímača môže okamžite  odoslať sms, mail alebo správu na  predvolené  číslo a  upovedomiť    majiteľa  o  aktuálnom   stave  auta, napr. pri  pokuse  o odtiahnutie vozidla (možnosť záznamu trasy odťahovaného vozu), otvorení kapoty, narušení vnútorného priestoru vozidla a podobne.

  10. Aké sú možnosti ochrany posádky vozidla ? Čo znamená pre zákazníka resp. užívateľa vozidla funkcia tzv. e-call?


  Ochrana posádky predstavuje dôležité možnosti systému. GPS monitoring systém X-Track umožňuje nainštalovať tiesňové tlačidlo, ktoré môže posádka v prípade núdze využiť. E-call je funkcia, keď tzv. crash čidlo po havárií iniciuje jednotku, aby odoslala o tejto udalosti notifikačnú sms na preddefinované číslo spolu s lokalizáciou auta.

  11. Existuje nejaká možnosť kontroly externých partnerov, keď nemám možnosť inštalovať fyzicky zariadenia do cudzích áut ?


  Spoločnosť X-Track má k dispozícií unikátne riešenie práve pre takúto situáciu. Prenosná mobilná jednotka (s možnosťou prídavného napájacieho zdroja) zabezpečí kontrolu nad tým vozidlom, ktoré práve potrebujete, bez nutnosti inštalácie. Je to vhodné riešenie najmä na krátkodobejšiu kontrolu.

  12. Ako funguje odstavenie vozidla na diaľku ?


  Odstavenie vozidla môže uskutočniť zákazník z mobilného telefónu predpísanou sms správou s heslom. Zastavenie vozidla je bezpečné, t.j. prakticky sa vykoná len vtedy, ak sa zníži rýchlosť vozidla pod 10 km/hod. Po úspešnej realizácií odstavenia vo vozidle nebeží motor. Odblokovanie vozidla uskutočňuje zákazník sms správou v predpísanom tvare s heslom.

Možnosť bezplatného odskúšania
monitorovacieho systému !